Активирајте сметка за преглед над уредите. За активација на сметка побарајте го контакт центарот за грижа на претплатници на број 02/30-63-000